มูลนิธิคอนเซิร์ฟ แนทเชอรัล ฟอเรสส์ ปลูกป่าชายเลนพังงา
  • 23 ก.ย. 2565
  • 22

วันที่ 22 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ มูลนิธิคอนเซิร์ฟ แนทเชอรัล ฟอเรสส์ Conserve Natural forests โรงเรียนบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 50 คน ปลูกป่าชายเลน ในท้องที่ บ้านท่าแกรง ม.3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา โดยใช้ชนิดพันธุ์กล้าไม้ 2,000 กล้า เนื้อที่ 5 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง