พาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 18 ท่องโลกป่าชายเลนสตูล
  • 23 ก.ย. 2565
  • 484

วันที่ 22 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ต้อนรับ นักเรียนและคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 18 อ.มะนัง จ.สตูล 42 คน ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรม หนูน้อยท่องโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน และวิถีชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน โดยจัดบรรยายและพาเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติบริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง