อธิบดี ทช. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
  • 23 ก.ย. 2565
  • 26

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารภายในกระทรวงประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวง ทส. และหน่วยงานในสังกัด ทส. โโยในส่วนของกรม ทช. นำโดยอธิบดีโสภณ ทองดี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทส. ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวเชิดชูเกียรติพร้อมกล่าวแสดงความยินดี และมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ กรมทะเล มีอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นหนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการ และหมดวาระหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากนั้น รองปลัดกระทรวง ทส. เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง