กรมทะเล ร่วมจิตอาสาสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์
  • 23 ก.ย. 2565
  • 29

วันที่ 22 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มประมงพื้นบ้าน และจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อประกอบบ้านปลา SCGC ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เกิดเป็นระบบนิเวศใต้ห้องทะเลที่สมบูรณ์ขึ้นและเป็นแหล่งประมงเชิงอนุรักษ์สำหรับประชาชนในท้องถิ่น พร้อมนำลงจัดวางในทะเล ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง