เทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ รวมใจฟื้นฟูป่าชายเลนชะแล้
  • 29 ก.ย. 2565
  • 148

วันที่ 28 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 รวม 120 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตามโครงการปลูกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษา กองทุนกู้ยืมฯ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงวิธีการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้อง และปลูกป่าชายเลน ชนิดกล้าโกงกางใบใหญ่ 300 ต้น บริเวณพื้นที่ ม.4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง