หารือ ความเหมาะสมในการติดตั้งแพลอยน้ำเทียบเรือเกาะลันตา
  • 29 ก.ย. 2565
  • 146

วันที่ 28 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าคลอง ประชาชน และกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองลัดลิกี สำรวจพื้นที่และหารือร่วมกับชุมชนชายฝั่งหาดเจ้าอูฐ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อกำหนดจุดที่เหมาะสมที่จะติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ งบประมาณประจำปี 2566 เพื่อยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเจ้าท่าสาขากระบี่ รวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าหาดเจ้าอูฐ และปลายสะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าคลอง โดยมีความเห็นร่วมกันให้ใช้พื้นที่ปลายสะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าคลอง ติดตั้งขนานกับท่าเทียบเรือ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 80 เมตร โดยฐานยึดใต้น้ำน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 300 กก.ต่อจุด จึงจะสามารถยึดโยงป้องกันการเคลื่อนที่จากกระแสน้ำและแรงจากการเทียบเรือได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง