ส่งมอบ 10 ปีผลความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน ด้านทะเล
  • 29 ก.ย. 2565
  • 145

วันที่ 28 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล นำคณะเข้าพบผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และมอบหนังสือคู่มือกรีนฟินส์ และแผ่นพลิกแนวทางการท่องเที่ยวดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหนังสือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล และหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552–2562 ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านทะเล ให้แก่สำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง