กรมทะเล จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนจัดการสิ่งแวดล้อม
  • 29 ก.ย. 2565
  • 270

วันที่ 28 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยที่ประชุมได้หารือปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมจะได้สรุปประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทช. เพื่อปรับปรุงรายละเอียดเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง