กรมทะเล จับมือโฟลทิลลา พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
  • 30 ก.ย. 2565
  • 138

วันที่ 29 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมกับ นายวรกร บุญลิขิตชีวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟลทิลลา เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้อยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนานวัตกรรมในการแแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อค้นหาแนวทางใหม่สำหรับการปกป้องการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานของนวัตกรรมไทย เพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู รักษาเสถียรภาพของชายฝั่ง รวมทั้งส่งเสริม และประสานความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง