ชุมชนเขาสำเภาคว่ำ พร้อมร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลจันทบุรี
  • 30 ก.ย. 2565
  • 142

วันที่ 29 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) เปิดจุดรับสมัครสมาชิกชุมชนชายฝั่ง กลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ เพิ่มเติม และร่วมกับกลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ จัดประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากกรม ทช. และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมงชายฝั่ง ณ บ้านหนองบัว ม.9 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม 36 คน ผลปรากฎว่า สมาชิกของชุมชนชายฝั่งกลุ่มชุมชนเขาสำเภาคว่ำ ทุกคนที่เข้าร่วม เห็นควรให้ประธานกลุ่มยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง