รองอธิบดี ทช. ร่วมคณะ รมว.ทส. หารือแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
  • 30 ก.ย. 2565
  • 144

วันที่ 29 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมการเข้าพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) และ Ms. Inger Anderson รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อำนวยการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กระทรวง ทส. โดยมีการหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) กับกระทรวง ฯ อาทิ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษ รวมทั้งข้อริเริ่มภายหลังจากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 (UNEA 5.2)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง