หารือ ความเหมาะสมในการติดตั้งแพลอยน้ำอ่าวบางเทา
  • 30 ก.ย. 2565
  • 154

วันที่ 29 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ อบต.เชิงทะเล ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวบางเทา สำรวจพื้นที่และหารือร่วมกับ อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อกำหนดจุดที่เหมาะสมที่จะติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ งบประมาณประจำปี 2566 เพื่อยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ต บริเวณอ่าวบางเทาด้านทิศใต้ ติดตั้งขนานกับท่าเทียบเรือ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 80 เมตร โดยฐานยึดใต้น้ำน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 300 กก.ต่อจุด จึงจะสามารถยึดโยงป้องกันการเคลื่อนที่จากกระแสน้ำและแรงจากการเทียบเรือได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง