ชาวสมุทรสาคร รักษ์ทะเลหน้าบ้านระดมเก็บขยะชายฝั่งต่อเนื่อง
  • 30 ก.ย. 2565
  • 147

วันที่ 29 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสาคร นำหน่วยงานราชการ ประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล อาจารย์และนักเรียน 150 คน จัดกิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนชายฝั่ง และจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่งสมุทรสาคร ครั้งที่ 5 ณ ศาลเจ้าพ่อเสือคำรณ ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน จัดเก็บขยะได้ 678 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กล่องอาหาร(โฟม) กระป๋องเครื่องดื่ม และหลอด จากนั้น ส่งมอบขยะให้ อบต.นาโคก นำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง