อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเพชรบุรี วางซั้งบ้านปลาประยุกต์
  • 2 ต.ค. 2565
  • 186

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ และแหลมผักเบี้ย 75 คน จัดกิจกรรมวางซั้งบ้านปลาประยุกต์ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่เสื่อมโทรม บริเวณอ่าวไทยตอนบน" โดย นายเกรียง มหาศิริ จากสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นายสุชาติ เสือนาค กสิธาดา คล้อยดี นายมนู อรัญพันธ์ และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน การวางซั้งกอ และเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง