ทีมราชภัฏนครศรีธรรมราช ปลูกป่าชายเลนที่ท่าศาลา
  • 2 ต.ค. 2565
  • 175

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 300 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยใช้ต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ 600 กล้า เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ณ ม.6 บ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง