กรม ทช. พร้อมสนับสนุน Go Green Active ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก
  • 5 ต.ค. 2565
  • 169

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก ร่วมกับ บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมิวนิเคชั่น โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล คุณอมรา ศิริพงษ์ ผู้แทนบริษัทฯ และคณะทำงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน ณ ห้องปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. ทั้งนี้กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ กรม ทช. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งนี้ อธิบดีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหน่วยงานที่จะร่วมดำน้ำโดยให้แบ่งเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน เช่น ทีมเก็บขยะใต้ทะเล ทีมซ่อมแซมทุ่น ทีมซ่อมแซมปะการัง รวมถึงได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดย กรม ทช. พร้อมสนับสนุนยานพาหนะ อาหาร อุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ 30 นาย และอาสาสมัคร 200 คน โดยกำหนดจัดงานจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง