ดีใจ สำรวจพบลูกในฝูงโลมาอิรวดี ทะเลสาบสงขลา
  • 7 ต.ค. 2565
  • 171

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง พร้อมด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จ.พัทลุง สงขลา ทีมงาน Thaiwhales (วาฬไทย) และกลุ่มอนุรักษ์โลมาอิรวดีบ้านแหลมหาด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา สำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา โดยใช้เรือประมงพื้นบ้านสำรวจในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ผลการสำรวจพบโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา 8 – 10 ตัว และพบว่ามีลูกโลมารวมอยู่ในฝูงด้วย บริเวณพื้นที่ระหว่างบ้านโรง ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา กับบ้านปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีพฤติกรรมว่ายน้ำกระจายรอบๆ เรือ ห่างเรือประมาณ 50 – 100 เมตร ทั้งนี้คณะสำรวจ สัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับการพบเห็นโลมา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประชากรของโลมาอิรวดี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ประชากรโลมาอิรวดีให้คงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง