เมืองพัทยาระดมพลังเก็บขยะ ฟื้นฟูทะเลในพื้นที่
  • 10 ต.ค. 2565
  • 349

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เมืองพัทยา เทศบาลนาจอมเทียน เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม ณ ชายหาดจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ หมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี โดยจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเล ทั้งระบบนิเวศชายหาด และระบบนิเวศในแนวปะการัง แบ่งเป็นการเก็บขยะชายหาด 140 คน อาสาสมัครนักดำน้ำ 60 คน รวม 200 คน โดยได้ขยะรวม 8,450 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะชายหาดส่วนใหญ่เป็นเศษไม้ เรือชำรุด ขยะพลาสติก รวม 4,850 กก. ส่วนขยะใต้ทะเล ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว เครื่องมือประมง ขยะพลาสติก อีก 3,600 กก. ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง