เมืองพัทยาระดมพลังเก็บขยะ ฟื้นฟูทะเลในพื้นที่
  • 10 ต.ค. 2565
  • 47

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เมืองพัทยา เทศบาลนาจอมเทียน เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม ณ ชายหาดจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ หมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี โดยจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเล ทั้งระบบนิเวศชายหาด และระบบนิเวศในแนวปะการัง แบ่งเป็นการเก็บขยะชายหาด 140 คน อาสาสมัครนักดำน้ำ 60 คน รวม 200 คน โดยได้ขยะรวม 8,450 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะชายหาดส่วนใหญ่เป็นเศษไม้ เรือชำรุด ขยะพลาสติก รวม 4,850 กก. ส่วนขยะใต้ทะเล ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว เครื่องมือประมง ขยะพลาสติก อีก 3,600 กก. ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม