ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง เขตเขารูปช้าง
  • 11 ต.ค. 2565
  • 375

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการก่อสร้าง 2 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยการทำรั้วดักทราย ระยะทาง 1,500 เมตร ดำเนินโครงการโดย กรม ทช. จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่โครงการมีการฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยอาศัยหลักการชะลอแรงคลื่น เมื่อคลื่นพัดมาปะทะเข้ากับรั้วดักทรายบนชายหาดความเร็วของคลื่นจะลดลง ส่งผลทำให้ทรายที่มากับคลื่นเกิดการตกตะกอนสะสมอยู่บริเวณหลังแนวรั้วดักทราย (2) โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 - 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ความยาวทั้งสิ้น 3,439 เมตร ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่า บริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ ชายหาดมีตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้หน้าหาดมีความกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ หรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง