ร่วมมือจัดการขยะจากประมงชายฝั่งศรีราชา เพื่อระบบนิเวศที่ดียั่งยืน
  • 12 ต.ค. 2565
  • 375

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ อำเภอศรีราชา ทสจ.ชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และประมงอำเภอศรีราชา ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนที่รับแจ้งเหตุผ่าน สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 เรื่อง พบชาวประมงทิ้งหอยแมลงภู่เป็นจำนวนมาก บริเวณริมชายหาด ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทำให้เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบ พบมีลูกหอยแมลงภู่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบริเวณชายหาด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมลพิษทางกลิ่น จึงได้ประสานแจ้งผู้ประกอบการกลุ่มประมงเลี้ยงหอยแมลงภู่ ให้ (1) งดการเททิ้งหอยที่เน่าเสียลงบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง (2) งดทิ้งขยะมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบอาชีพประมงลงในทะเล และ (3) ขอความร่วมมือในการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือ และจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยลดผลกระทบของขยะทะเลที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ และทัศนียภาพของชายหาดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง