น้องๆ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ร่วมปลูกเสริมป่าชายเลนเมืองคอน
  • 12 ต.ค. 2565
  • 214

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 48 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้การทำชาสมุนไพรจากใบขลู่ และปลูกเสริมป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรของชาติ นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง