อธิบดี ทช. กำกับหน่วยงานในการบริหารจัดการขยะทะเล
  • 12 ต.ค. 2565
  • 41

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานภูมิภาค โดยมีคณะทำงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง สำนักงาน ทช.ที่ 1-10 และศูนย์วิจัย ทช. 7 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปภาพรวมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาวิจัยด้านผลกระทบของขยะทะเล ต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงได้สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล โดยการศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ำ ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศปะการัง และศึกษาการวิจัยไมโครพลาสติก ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในทุกมิติ อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม