อธิบดี ทช. กำกับหน่วยงานในการบริหารจัดการขยะทะเล
  • 12 ต.ค. 2565
  • 72

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานภูมิภาค โดยมีคณะทำงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง สำนักงาน ทช.ที่ 1-10 และศูนย์วิจัย ทช. 7 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปภาพรวมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาวิจัยด้านผลกระทบของขยะทะเล ต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงได้สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล โดยการศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ำ ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศปะการัง และศึกษาการวิจัยไมโครพลาสติก ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในทุกมิติ อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง