จิตอาสาจัดปลูกป่าชายเลนท่าซัก เมืองคอน
  • 13 ต.ค. 2565
  • 106

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2565) โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปลูกป่าชายเลนจิตอาสาพระราชทาน เนื้อที่ 5 ไร่  ท้องที่ ม.6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง