ต้อนรับโรงเรียนสายธารเมตตาธรรม ดูงานป่าตำมะลัง
  • 13 ต.ค. 2565
  • 429

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ต้อนรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และครูจากโรงเรียนสายธารเมตตาธรรม อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 32 คน ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (เรียนรู้นอกสถานที่) เพื่อศึกษาดูงาน และนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน มีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง