จิตอาสาปะทิว บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รักษาชายหาด
  • 14 ต.ค. 2565
  • 45

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ อำเภอปะทิว ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลปากคลอง และจิตอาสา 250 คน ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร ม.5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธาน มีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดบริเวณรอบโครงการฯ ได้ขยะ 550 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติก เศษโฟม ฝาจุกขวด(พลาสติก) และเศษแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม