ทช. สนับสนุนการติดตั้งทุ่นผูกเรือในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
  • 16 ต.ค. 2565
  • 337

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดย สำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 217 พร้อมเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จ.กระบี่ โดยมีนายวีระพันธุ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ เพื่อขออนุญาตจัดวางทุ่นจอดเรือในเขตพื้นที่ทางทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง