ทช. เข้าพบคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมประชุมหารือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
  • 19 ต.ค. 2565
  • 95

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล และรองอธิบดีศรี สุทธนารักษ์ นำคณะนายนิพนธ์ ทองอยู่ และเจ้าหน้าที่ กรม ทช. เข้าพบเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ณ กองทัพเรือ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างกรม ทช. กับกองทัพเรือ เกี่ยวกับเรื่องการจัดอัตรากำลังของ ทช. ที่ไปปฏิบัติงานที่ ศรชล. จำนวน 45 อัตรา ในปีงบประมาณ 2566 ความร่วมมือในการดูแลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ตามกฎกระทรวง กำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 แห่ง คือ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จ.ปัตตานี อีกทั้งยังมีความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเล งานวิจัยร่วมทางด้านสมุทรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล ฐานข้อมูลเกาะ การวิจัยสถานภาพสัตว์ทะเลเพื่อเสนอชื่อเป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง อีกทั้งความร่วมมือดำเนินโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมถึงแนวทางดำเนินการจัดวางปะการังเทียม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การสำรวจสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปี และการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง ในพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือ ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ขอความร่วมมือเสนอโครงการฯ ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง