กรม ทช. พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา พาชมและศึกษาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
  • 19 ต.ค. 2565
  • 45


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565  กรม ทช. โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์แลพคณิตศาสตร์ (SMP) จากโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน 92 คน ในการเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ป่าชายเลนระนอง ณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ตามกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านชีววิทยาของโรงเรียน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนให้ได้รับความรู้และสร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง ในการนี้เจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารฯ ได้บรรยายให้ความรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน พร้อมนำชมระบบนิเวศป่าชายเลน ณ จุดชมทิวทัศน์ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ะนอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม