ร่วมเสวนาโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
  • 19 ต.ค. 2565
  • 128

วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) เข้าร่วมเสวนาโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน และมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และมีชาวประมง ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวน 250 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มชาวประมงผู้ใช้เครื่องมือประมงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและช่วยแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือทำการประมงที่จะส่งผลกระทบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง