ต้อนรับคณะนักเรียน พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
  • 19 ต.ค. 2565
  • 423

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) จากโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน 92 คน ในการเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ป่าชายเลนระนอง ณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ตามกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านชีววิทยาของโรงเรียน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้รับความรู้และสร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน พร้อมนำชมระบบนิเวศป่าชายเลน ณ จุดชมทิวทัศน์ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง