สำรวจพื้นที่บำรุงป่าชายเลนชลบุรี
  • 20 ต.ค. 2565
  • 230

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดย สำนักงาน ทช.ที่ 2(ชลบุรี) ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน เพื่อดำเนินการของบประมาณในการบำรุงป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท้องที่ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 2 แปลง เนื้อรวมที่ 100 ไร่ เพื่อเป็นข้อมูล เตรียมความพร้อมในการเสนอพื้นที่เป้าหมายบำรุงป่าชายเลนและปรับปรุงสภาพให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบและพิจารณาพื้นที่ปลูกป่าร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในท้องถิ่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง