ยึดโพงพาง พื้นที่ปากน้ำพังราด
  • 20 ต.ค. 2565
  • 111

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดย สำนักงาน ทช. ที่1 (ระยอง) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 111 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดระยอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบล พังราด ดำเนินการสำรวจโพงพาง บริเวณปากน้ำพังราด ต.พังราด ต.กองดิน จ.ระยอง พบโพงพางทั้งหมด 24 จุด จำนวน 37 ปาก ทั้งนี้ได้บันทึกค่าพิกัดโพงพาง และรายงาน ศรชล. จังหวัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง