กรมทะเลและชายฝั่ง ประชุมติดตามงาน ขยะพลาสติกในทะเล
  • 20 ต.ค. 2565
  • 49

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานประเด็น ขยะพลาสติกในทะเล ผ่านทาง zoom application โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) เข้าร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติกในทะเล ณ ห้องประชุมรองอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ รองอธิบดี ทช. ได้มีข้อสั่งการให้ สวพ. กำหนดแนวทาง และกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีโอกาสหลุดรอดลงสู่ทะเล 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี พ.ศ. 2570 (ลดลงจากปีฐานคือ ปี 2565 = 20,000 ตัน) ตามร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมทั้ง ให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมเรื่องขยะทะเล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยเร็ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม