กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565
  • 21 ต.ค. 2565
  • 53

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โอกาสนี้รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมมีเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง และมีวาระเพื่อพิจารณา จำนวน 17 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1 เรื่อง คือ จังหวัดระนอง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และคลองเกาะสุย เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่ชุมชนบ้านบางริ้น (หัวท่าบางริ้น) ม.2 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เนื้อที่ 8 ไร่ 62 ตารางวา มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบมอบกรม ทช. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกหนังสืออนุญาต ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง