ทช. ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ
  • 22 ต.ค. 2565
  • 50

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีจัดงานวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดงานดังกล่าวฯ ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนองพระปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก “ต้นโพทะเล ต้นราชพฤกษ์ ต้นยางนา” ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภาวะโลกร้อน คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทั้งนี้ รัฐมนตรี ทส. และคณะได้ช่วยกันปลูก บำรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม