รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะชุมชนชายฝั่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ภูมิปัญญาชายฝั่งทะเล) คลองตำหรุ จ.ชลบุรี
  • 25 ต.ค. 2565
  • 108

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 รองอธิบดีนายอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยนายปรีชา วนชุติกุล ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายสมิต ธารา นายก อบต. คลองตำหรุ นายศักดิ์ศรี ดิษฐ์คล้อย กำนันตำบลคลองตำหรุ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ชุมชนชายฝั่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คลองตำหรุ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกัน ทั้งนี้ รองอธิบดี ทช. ได้ให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คลองตำหรุ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทช.ที่ 2 พร้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและแผนงานการสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง โดยเน้นย้ำให้ดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด สร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากรสู่ความมั่งคั่งของชุมชนในระดับฐานรากให้กินดีอยู่ดี มีรายได้มั่นคง มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดี และเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน และยังคงมุ่งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งต่อถึงคนในรุ่นอนาคต และเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเพื่อความสุขของคนไทยและการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง