ทช. ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
  • 26 ต.ค. 2565
  • 57

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มชาวประมงผู้ใช้เครื่องมือทำการประมงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ณ ห้องประชุมรองศาตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายประสงค์ จันทร์หยู ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ ชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในประเทศไทย เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม การอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และบทบาทหน้าที่ ภารกิจและผลงานด้านการเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และการเสวนาหัวข้อ การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม จัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา กองตรวจการประมง กรมประมง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง