หารือเตรียมจัดประชุม MOU แก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา
  • 26 ต.ค. 2565
  • 195

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เข้าพบอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อหารือเตรียมการจัดประชุม และจัดทำ MOU ร่วมกัน ในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระเเสสินธุ์ จ.สงขลา และ ต.เขาถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง