หารือเตรียมจัดประชุม MOU แก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา
  • 26 ต.ค. 2565
  • 43

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ เข้าพบอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อหารือเตรียมการจัดประชุม และจัดทำ MOU ร่วมกัน ในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระเเสสินธุ์ จ.สงขลา และ ต.เขาถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม