ทช. ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่หาดแม่น้ำและหาดบางมะขาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  • 26 ต.ค. 2565
  • 391

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมหารือกับกลุ่มรักษ์หาดเกาะสมุย กรณีโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่หาดแม่น้ำและหาดบางมะขาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมฯ และตัวแทนกลุ่มรักษ์หาดเกาะสมุย เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
โดยกลุ่มรักษ์หาดเกาะสมุย ประกอบด้วย พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และชาวบ้าน ผู้ประกอบการในบริเวณพื้นที่ ได้ยื่นหนังสือขอให้กรม ทช. ร่วมเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากเกรงว่าหากมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณหาดแม่น้ำและหาดบางมะขาม อาจส่งผลกระทบให้สูญเสียพื้นที่ชายหาด สูญเสียทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน และกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาะสมุยและประเทศโดยรวม ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะใช้กลไกของคณะกรรมการจังหวัดเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข และกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายหาดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานภาพปัจจุบันของชายหาด อีกทั้งปัจจุบันยังมีคณะทำงานกลั่นกรองในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้ อธิบดี ทช. จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานภาพและร่วมหารือกับจังหวัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง