ปะการังเกิดโรคแถบสีเหลือง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
  • 27 ต.ค. 2565
  • 217

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รายงานผลการสำรวจแนวปะการังในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 พบการระบาดของโรคแถบสีเหลืองบริเวณหมู่เกาะสัตหีบ-แสมสาร ซึ่งโรคแถบสีเหลืองนั้นมีอัตราการลุกลาม ประมาณ1-6 ซ.ม./สัปดาห์ ในปะการังเขากวาง และ 1 ซ.ม./เดือน ในปะการังโขด และพบว่าหากส่วนใดของปะการังเป็นโรคแล้วนั้น ปะการังส่วนนั้นจะตาย เพื่อป้องกันการติดต่อลุกลามและหยุดยั้งการตายของปะการัง จึงปฏิบัติการแยกปะการังส่วนที่เป็นโรคออกมาจากแนวปะการังเกาะขาม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง