ติดตามสถานภาพชายฝั่ง หัวไทร
  • 27 ต.ค. 2565
  • 464

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ใน ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางประมาณ 19.03 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทรายมีตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้หน้าหาดมีความกว้างมากขึ้น ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ Elastocoast และเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง จำนวน 131 ตัว ตลอดแนวชายฝั่งของตำบลเกาะเพชร พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าวในพื้นที่เป็นบางจุด หากแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณนั้น อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังมีการใช้ประโยชน์ของชาวประมงชายฝั่งสำหรับเป็นที่จอดเรือประมงอีกด้วย ทั้งนี้ สทช.5 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง