หญ้าคาทะเลได้รับความเสียหาย พื้นที่เกาะมุกด์
  • 27 ต.ค. 2565
  • 200

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7(ตรัง) ลงพื้นที่บริเวณเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ผลการสำรวจพบหญ้าคาทะเลได้รับความเสียหาย ใบหญ้าขาดสั้น รากเน่า ซึ่งทีมสำรวจจะนำข้อมูลและผลสำรวจที่ได้ ไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และเตรียมแผนสำหรับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะมุกด์ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง