เยี่ยมชมธนาคารกุ้งแม่น้ำ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • 28 ต.ค. 2565
  • 409

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7(ตรัง) เยี่ยมชมธนาคารกุ้งก้ามกรามแม่น้ำตรัง สถานที่เพาะฟักอนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อยลงแม่น้ำตามธรรมชาติ และชมการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของบ้านชายคลองโฮมสเตย์ by สายชล ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมให้คำแนะนำการจดแจ้งขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง