รมว.ทส. นำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จ.ร้อยเอ็ด
  • 30 ต.ค. 2565
  • 280

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร และข้าราชการ​ในสังกัด ทส. อีกทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด​ เข้าร่วมพิธี และถวายจตุปัจจัย​ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ให้แก่โรงเรียนเทพบัณทิตวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,076,472 บาท โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำกล้าไม้พันธุ์ดี พร้อมน้ำดื่มจากน้ำแร่น้ำบาดาล มาบริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง