ตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสะพานบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
  • 1 พ.ย. 2565
  • 439

วันที่ 27-31 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่(10) กระบี่ ร่วมกับ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.5 บก.ปทส) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองกระบี่ และตำรวจภูธรอ่าวนาง  ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสะพานบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บานาน่าบังกะโล ม.2 ต.เขาทอง สะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลน ม.3 ต.เขาทอง และ The Natural Café Krabi ม.3 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐาน และมอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรชนะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  เพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี ต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง