ร่วมทำลายไอ้โง่เมืองปัตตานี
  • 2 พ.ย. 2565
  • 247

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงานทช.ที่9 (ปัตตนี) ร่วมพิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับได้หรือไอ้โง่) ที่ได้จากการจับกุมและตรวจยึด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,392 ลูก เนื่องจากลอบพับได้หรือไอ้โง่มีจำนวนมาก และเครื่องมือดังกล่าวเก็บไว้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์แก่ทางราชการได้ จึงมีความจำเป็นในการทำลายเครื่องมือดังกล่าว โดยวิธีการเผาทำลาย ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี หมู่ที่ 5 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จัดโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง