กรม ทช. เตรียมความพร้อมพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อการแจ้งเตือนภัยแมงกะพรุนพิษ และคลื่นย้อนกลับ
  • 2 พ.ย. 2565
  • 304

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมระบบแจ้งเตือนภัยแมงกะพรุนพิษและคลื่นย้อนกลับ Rip Currents ผ่านการแจ้งเตือนบนมือถือ ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งข่าวพื้นที่และช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งผ่านแผนที่ออนไลน์ ที่แสดงตำแหน่งพบแมงกะพรุนพิษ พร้อมตำแหน่งติดตั้งป้าย เสาน้ำส้มสายชู และจุดปฐมพยาบาล และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดคลื่นย้อนกลับ (Rip Currents) เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างทันท่วงที ในการนี้มีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง