ติดตามสถานภาพชายฝั่ง
  • 2 พ.ย. 2565
  • 260

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางประมาณ 3.45 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทราย พบโครงสร้างชายฝั่งประเภทเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ จำนวน 1 ตัว และเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งตลอดแนวชายฝั่งของตำบล ปัจจุบันพบหอยจอบเป็นจำนวนมากเกยหาดตลอดแนวชายหาด ส่งผลทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าไม่เคยพบหอยจอบในพื้นที่มาเป็นเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว ปกติหอยชนิดนี้จะอยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งหลายกิโลเมตรแต่หลังจากมีคลื่นลมแรงทำให้หอยจอบจำนวนมาก ถูกคลื่นพัดขึ้นเกยหาดตลอดแนวซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ทั้งนี้จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง