ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket White Sand and Clean sea)
  • 2 พ.ย. 2565
  • 268

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) เข้าร่วมกิจกรรม Cleaning Month  ภายใต้กิจกรรม  ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket White Sand and Clean sea)  ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดกิจกรรม และนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาด ลำคลอง  ป่าโกงกาง และขยะบนพื้นผิวน้ำทะเลรอบจังหวัดภูเก็ต รวมถึงรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง